Dụng cụ hút mẫu lỏng Liquid handling cung cấp các dụng cụ hút chất lòng như : Buret điện tử,Bottle Top Burette, Micropipet,……..

Dụng cụ hút mẫu lỏng

0973089693
0973089693