• ELLAB-ĐAN MẠCH

Ellab cung cấp sản phẩm thẩm định nhiệt độ, kiểm tra được nhiệt độ trong nồi hấp tiệt trùng, nhiệt độ trung tâm sản phẩm như trong quá trình tiệt trùng Xúc xích, tiệt trùng sản phẩm đồ hộp, tiệt trùng trong nghành dược như chai lọ, thuốc tiêm, dịch truyền,……..

ELLAB-ĐAN MẠCH

0973089693
0973089693