• LATEXMST-ANH QUỐC

Hãng LatexMST-Anh Quốc cung cấp Máy đo độ ổn định cơ học chuyên dùng để xác định tính ổn định cơ học của cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và các sản phẩm làm từ cao su với motor được kiểm soát điện tử và hệ thống hiển thị chính xác các tốc độ lựa chọn

LATEXMST-ANH QUỐC

0973089693
0973089693