Dòng STIRRING LINE Hãng VELP- ITALIA cung cấp các loại máy khuấy từ ( MST, AGE,ARE, TARE,………), các loại máy khuấy đũa ( ES, BS,……….), máy lắc ống nghiệm( VORTEX ZX3, VORTEX CLASSIC,………..), bếp nung ( RC, RC2, REC,…….), máy đồng hoá ( OV5….), ….

Stirring-Line

0973089693
0973089693