Máy phân tích cấu trúc Hãng Brookfield-USA phân tích được tất cả các thành phần cấu trúc phức tạp trong các ngành: thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, công nghệ vật liệu…

Máy phân tích cấu trúc

0973089693
0973089693