Cung cấp nhớt chuẩn các loại và tất cả các
phụ kiện của máy đo độ nhớt như: Spindle, UL Adapter, Small Sample Adapter ,Helipath Stand , …

Nhớt chuẩn và phụ kiện

0973089693
0973089693