Máy ngành FOOD AND FEED hãng Velp Sử dụng để xác định đạm, béo, xơ, Nitơ amoni, Nitơ protein, nitric nitơ, phenol, axit béo dễ bay hơi, xyanua, sunfua dioxit và các chất khác nữa trong ngũ cốc, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước, đất, bùn, hóa chất….

Food And Feed

0973089693
0973089693