Cung cấp các giả định môi trường như: tủ thời tiết, buồng phun sương muối,….

Tủ thử môi trường

0973089693
0973089693