Máy đo đa chỉ tiêu Hãng Eutech Singapore dùng để đo pH, Đo mV , Đo oxy hòa tan, Đo nhiệt độ ,Đo độ dẫn điện (conductivity,Đo TDS :tổng chất rắn hòa tan, Đo độ mặn( salinity), Đo phần trăm oxy hòa tan,… cho các ngành công nghiệp , thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, thủy sản, xử lý nước thải,……

Máy đo đa chỉ tiêu

0973089693
0973089693